info-homepage

WELKOM BIJ DE PRAKTIJK VOOR VEGATEST, ELECTRO-ACUPUNCTUUR & RADTSTHERAPIE

Onze visie

De mens in zijn of haar totaliteit is belangrijk. Lichaam, geest en omgevingsfactoren beïnvloeden elkaar en dienen in samenhang bekeken te worden. Vanuit deze benadering willen wij onze cliënten zo goed mogelijk helpen door duidelijkheid te geven over waar de klachten vandaan komen en wat er aan gedaan kan worden. Met een combinatie van verschillende meetapparatuur wordt grondig gekeken naar de oorzaken van de klachten (symptomen van de ziekten). De behandeling is gericht op het aanpakken van de oorzaak van de ziekten en niet op het bestrijden van symptomen. Omdat elk individu uniek is met zijn klachten en symptomen en daarom ook met zijn/haar ziekte is een individuele behandelaanpak noodzakelijk. Dit heet een intergrale visie op de behandelingsmethoden.

Wanneer kunnen wij iets voor u betekenen?

Wat wij voor u kunnen betekenen als Intergraal complementaire geneeskundige praktijk is wanneer u zich al een aantal dagen niet helemaal 100 % voelt, u bent zogezegd niet helemaal in uw hum. U heeft wat klachten maar kan niet exact aangeven wat er aan de hand is. U gaat op onderzoek uit op internet. Inderdaad internet biedt u een hele hoop informatie. Maar heeft u daar ook daadwerkelijk iets aan? Als u gaat zoeken op symptomen worden er tal van middelen aangeprezen die voor u een oplossing zouden kunnen bieden. U gaat aan de slag met wat gevonden middelen maar komt er eigenlijk vrij snel achter dat het de klacht niet wegneemt. Er komen zelfs klachten bij. Helaas komt het bij symptomen ook vaak voor dat er zowel sprake kan zijn van een tekort als een overschot aan bepaalde stoffen. De werking van bepaalde stoffen moet altijd in samenhang worden bekeken. Wij adviseren u dan ook dringend niet op grond van de internet informatie zelf met middelen te gaan experimenteren maar samen met ons vast te stellen wat de oorzaken van de klachten zijn en een gerichte therapie te gaan doornemen.

De praktijk wijst uit dat de klachten vaak een lange ontstaansgeschiedenis hebben. Het gebeurt dat tekorten aan specifieke stoffen zich pas na jaren gaat manifesteren in klachten. We voelen ons dan ook verplicht om aan te geven dat iets wat een jarenlange ontstaansgeschiedenis heeft vaak niet binnen één maand opgelost kan worden. Een structureel herstel vergt vaak dan ook een therapie die meerdere maanden in beslag gaat nemen.

Hoe werken wij

Bij uw eerste consult zullen wij de klachten/symptomen met u bespreken. Met geavanceerde meetapparatuur gaan wij vaststellen welke organen betrokken zijn bij het veroorzaken van de klachten. Deze meting vindt plaats op basis van het principe dat het lichaam en haar onderdelen specifieke trillingen (frequenties) genereren. Afwijkingen op frequenties duidend op een probleem die de klachten veroorzaken worden met gevoelige meetapparatuur vastgelegd en vervolgens wordt ook vastgesteld of er sprake is van specifieke tekorten aan stoffen, overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (allergieën) etc. Deze informatie wordt met u gedeeld en vormt de basis om met u een gerichte therapie af te spreken gebaseerd op de inzet van homeopathische middelen, eventueel voedingssupplementen dan wel het volgen van specifieke diëten. Dit alles moet ervoor gaan zorgen dat uw klachten structureel worden opgelost. Het komt ook wel voor dat we u op grond van de meetresultaten door moeten verwijzen naar uw huisarts.

Omgaan met klachten

Bij lichamelijke en psychische klachten kunt u zich tot ons wenden echter adviseren wij u om bij acute en ernstige klachten eerst contact op te nemen op de huisarts, alvorens een afspraak met ons te maken. Wij helpen u bij het vinden van de oorzaken van de klachten en we stellen samen met u een individueel behandelplan op. Wanneer men uiteindelijk klachtenvrij is of er balans is gekomen in zowel in het lichaarm als in de geest, adviseren wij u ter preventie op onderhoudsbasis te blijven komen (2 consulten per jaar). Dit is om de opgebouwde balans te bewaren.

Waar u op getest kunt worden met welk systeem ("meten is weten")

Bent u vaak moe en voelt u zich niet optimaal? Heeft u last van klachten, waar verder niemand iets mee kan?  De aard van uw klachten bepaalt ope welke wijze de meting uitgevoerd gaat worden. De voortest wordt doorgaans afgenomen door de M.A.R.S. III (Multiple Analysing Resonance System). Daarna wordt verder onderzoek gedaan door middel van Vegatest of  Electro- acupunctuur, evt. gecombineerd SIVAS polsdiagnostiek en/of spiertest (kinesiologie). Met deze unieke combinatie van metingen wordt de hoofdoorzaak van veel klachten nauwkeurig opgespoord worden. Op basis van de meetresultaten wordt de behandeling direct gestart. Onder andere de volgende aandoeningen/klachten komen hiervoor in aanmerking:

Lees meer...