WELKOM BIJ DE PRAKTIJK VOOR VEGATEST, ELECTRO-ACUPUNCTUUR & RADTSTHERAPIE

Onze visie

De mens in zijn of haar totaliteit is belangrijk. Lichaam, geest en omgevingsfactoren beïnvloeden elkaar en dienen in samenhang bekeken te worden. Vanuit deze benadering willen wij onze cliënten zo goed mogelijk helpen door duidelijkheid te geven over waar de klachten vandaan komen en wat er aan gedaan kan worden. Met een combinatie van verschillende meetapparatuur wordt grondig gekeken naar de oorzaken van de klachten (symptomen van de ziekten). De behandeling is gericht op het aanpakken van de oorzaak van de ziekten en niet op het bestrijden van symptomen. Omdat elk individu uniek is met zijn klachten en symptomen en daarom ook met zijn/haar ziekte is een individuele behandelaanpak noodzakelijk. Dit heet een intergrale visie op de behandelingsmethoden.

Wanneer kunnen wij iets voor u betekenen?

Wat wij voor u kunnen betekenen als Intergraal complementaire geneeskundige praktijk is wanneer u zich al een aantal dagen niet helemaal 100 % voelt, u bent zogezegd niet helemaal in uw hum. U heeft wat klachten maar kan niet exact aangeven wat er aan de hand is. U gaat op onderzoek uit op internet. Inderdaad internet biedt u een hele hoop informatie. Maar heeft u daar ook daadwerkelijk iets aan? Als u gaat zoeken op symptomen worden er tal van middelen aangeprezen die voor u een oplossing zouden kunnen bieden. U gaat aan de slag met wat gevonden middelen maar komt er eigenlijk vrij snel achter dat het de klacht niet wegneemt. Er komen zelfs klachten bij. Helaas komt het bij symptomen ook vaak voor dat er zowel sprake kan zijn van een tekort als een overschot aan bepaalde stoffen. De werking van bepaalde stoffen moet altijd in samenhang worden bekeken. Wij adviseren u dan ook dringend niet op grond van de internet informatie zelf met middelen te gaan experimenteren maar samen met ons vast te stellen wat de oorzaken van de klachten zijn en een gerichte therapie te gaan doornemen.

De praktijk wijst uit dat de klachten vaak een lange ontstaansgeschiedenis hebben. Het gebeurt dat tekorten aan specifieke stoffen zich pas na jaren gaat manifesteren in klachten. We voelen ons dan ook verplicht om aan te geven dat iets wat een jarenlange ontstaansgeschiedenis heeft vaak niet binnen één maand opgelost kan worden. Een structureel herstel vergt vaak dan ook een therapie die meerdere maanden in beslag gaat nemen.

Hoe werken wij

Bij uw eerste consult zullen wij de klachten/symptomen met u bespreken. Met geavanceerde meetapparatuur gaan wij vaststellen welke organen betrokken zijn bij het veroorzaken van de klachten. Deze meting vindt plaats op basis van het principe dat het lichaam en haar onderdelen specifieke trillingen (frequenties) genereren. Afwijkingen op frequenties duidend op een probleem die de klachten veroorzaken worden met gevoelige meetapparatuur vastgelegd en vervolgens wordt ook vastgesteld of er sprake is van specifieke tekorten aan stoffen, overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (allergieën) etc. Deze informatie wordt met u gedeeld en vormt de basis om met u een gerichte therapie af te spreken gebaseerd op de inzet van homeopathische middelen, eventueel voedingssupplementen dan wel het volgen van specifieke diëten. Dit alles moet ervoor gaan zorgen dat uw klachten structureel worden opgelost. Het komt ook wel voor dat we u op grond van de meetresultaten door moeten verwijzen naar uw huisarts.

Omgaan met klachten

Bij lichamelijke en psychische klachten kunt u zich tot ons wenden echter adviseren wij u om bij acute en ernstige klachten eerst contact op te nemen op de huisarts, alvorens een afspraak met ons te maken. Wij helpen u bij het vinden van de oorzaken van de klachten en we stellen samen met u een individueel behandelplan op. Wanneer men uiteindelijk klachtenvrij is of er balans is gekomen in zowel in het lichaarm als in de geest, adviseren wij u ter preventie op onderhoudsbasis te blijven komen (2 consulten per jaar). Dit is om de opgebouwde balans te bewaren.

Waar u op getest kunt worden met welk systeem ("meten is weten")

Bent u vaak moe en voelt u zich niet optimaal? Heeft u last van klachten, waar verder niemand iets mee kan?  De aard van uw klachten bepaalt ope welke wijze de meting uitgevoerd gaat worden. De voortest wordt doorgaans afgenomen door de M.A.R.S. III (Multiple Analysing Resonance System). Daarna wordt verder onderzoek gedaan door middel van Vegatest of  Electro- acupunctuur, evt. gecombineerd SIVAS polsdiagnostiek en/of spiertest (kinesiologie). Met deze unieke combinatie van metingen wordt de hoofdoorzaak van veel klachten nauwkeurig opgespoord worden. Op basis van de meetresultaten wordt de behandeling direct gestart. Onder andere de volgende aandoeningen/klachten komen hiervoor in aanmerking:

 • Klachten zoals o.a. ME, CVS, Fibromialgy, Allergieën, Voedselintoleranties, overgangsklachten, Reuma, Hypoglycemie, Candida Albicans, Ziekte van Lyme, en vele andere virale, bacteriële of schimmelinfecties etc.
 • Amalgaam-, additieven, milieu of andere toxische belasting.
 • Tekorten in het lichaam, zoals vitaminen of mineralen, enzymen etc.
 • Depressie, burned out of stressklachten, trauma's.

Welke therapie u kunt krijgen

Aan de hand van de uitkomst van de test, wordt er een homeopathisch complexmiddel op maat gemeten en samengesteld uit enkelvoudige homeopathische frequenties. Dit krijgt u na het consult mee naar huis.  Voordeel is dat het  complexmiddel zo op maat is samengesteld dat het  circa 3 maanden werkzaam bij u blijft.  Hierdoor is, wanneer u in een lopende behandeling bent,  een consult  slechts nodig om de 3 maanden. Verder wordt getest of er aanvullende voedingssupplementen, fytotherapie een ander voedingspatroon of  bioresonantie e.d.  een aanvulling zijn op het geheel. Het aantal behandelingen en daaraan vast zittende resultaten hangen af van de complexiteit van de gezondheidstoestand per individu.  

Deze behandelingen kunnen bestaan uit combinaties van:

 • Bioresonantietherapie
 • Laserpunctuur/lichttherapie
 • Magneetveldtherapie
 • Kleurentherapie (Color Tuning)
 • Neuro Psychologische behandeling o.a. NEI (Neuro Emotionele Intergratie)

De bovenstaande behandelingen worden ondersteund met therapeutische middelen welke o.a. kunnen bestaan uit :

 • Homeopathie/Fytotherapie/Bloesemtherapie
 • Ayurveda
 • Orthomoleculaire voedingssupplementen

Waarom is deze behandelingscombinatie zo belangrijk? wat zijn de kosten en is de duur van een consult?

Zoals u misschien reeds heeft opgemerkt is de specialisatie van deze praktijk het behandelen van de hele mens (lichaam en geest). Het zgn. intergraal behandelen is daarom het meest zinvol.  Voor meer uitgebreidere informatie over de meetmethoden en therapieën, kunt u een folder aanvragen.

De duur van het consult is één uur met een eventuele uitloop van 15 minuten. Het consult  bestaat uit een intakegesprek, de meting en het samenstellen van een op maat gemaakt middel, gevolgd door een bijpassende therapie. Het tarief voor een consult bedraagt 95 euro inclusief BTW. Directe betaling is gewenst, uitsluitend via de Pinautomaat. Consulten vinden plaats op afspraak. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de praktijk. Bij geen gehoor buiten de spreekuurtijden, kunt u het antwoordapparaat inspreken waarna wij u terugbellen.
Afspraken verzetten of annuleren dient 48 uur van te voren te geschieden. Een afspraak betekent dat er speciaal tijd voor u gereserveerd is, waar eventueel een andere cliënt  graag gebruik van had willen maken. Helaas zijn wij dan ook genoodzaakt om de kosten van het consult in rekening te brengen bij het niet tijdig afzeggen.

Uw therapeut

Uw therapeut bij deze praktijk ben ik, Christine Korteweg. Naar eigen ondervinding van deze fascinerende meetmethode, was ik vastbesloten dit zelf te willen gaan leren om anderen daarmee van dienst te zijn. Veel mensen met (vage) klachten blijven jarenlang tevergeefs zoeken, naar de oorspong en zo mogelijk een oplossing hiervan. Veelal van dit soort klachten kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een simpel tekort aan een vitamine of mineraal. Met deze meetmethode kom je daar snel achter. 

Na een afgeronde opleiding HBO Medische Basis (thans CPION) en als Natuurgeneeskundig therapeut  ben ik in 2001 als  Electro-acupunctiste/vegatesttherapeute gestart met deze praktijk. Om mensen nog meer van dienst te zijn en hen een nog breder pakket aan te bieden, namelijk ook op het gebied van emotionele klachten, heb ik daarna nog diverse opleidingen gedaan, zoals de NEI therapie, Neuro (Emotionele Intergratie), EFT (Emotional Freedom Techniques) en SIVAS polsdiagnostiek. Tevens volg ik een opleiding Fytotherapie welke ik hoop af te ronden over 2 jaar.