Praktijk voor Vegatest, Electro-Acupunctuur & Radtstherapie
Wij helpen u bij het vinden en behouden van de juiste balans  

Vegameting en de verstoorde trilling als voorbode

Lichaamsmeting kun je het wel noemen; het vaststellen van een ziekte, nog voor er sprake is van lichamelijke symptomen. Een ziekte doet zich allereerst voor als stoornis in de energie van onze organen. Met de vegatest kun je die opsporen. Dit is het meetsegment van de Rathera.

 


 

 Lichaamsmeting van de 21ste eeuw

De vegatest zal mede het gezicht gaan bepalen van de geneeskunde van de 21ste eeuw. De bio-energetische geneeskunde is in op komst. Hierbij wordt, net als bij de vegatest, gebruik gemaakt van de elektrische toestand van het lichaam. Bovendien zal preventie, het voorkomen van ziekten, steeds belangrijker worden. 

De vegatest kan aandoeningen al in een zeer vroeg stadium op de grens van het zichtbare en onzichtbare opsporen. De vegatester, zoals het apparaat heet en waarmee het onderzoek wordt uitgevoerd, werd in de jaren zeventig ontwikkeld door de Duitse arts Helmut Schimmel. De vegatest is eenvoudig en snel. Via een acupunctuurpunt kun je de energie van alle organen en weefsels testen. leder orgaan heeft zijn eigen energie, zijn eigen golflengte, zijn eigen zogenaamde handtekening.
Ziekte doet zich altijd allereerst voor als een stoornis in de energie van een of meer van onze organen. De golflengte is dan te hoog of te laag. Met de vegatest kun je dat constateren. Door middel van een therapie kun je dan die golflengte weer terugbrengen naar de juiste waarde. Pas weken of zelfs jaren later komt zo'n energiestoornis tot uiting in voor de reguliere geneeskunde herkenbare lichamelijke symptomen. Met de vegatest kun je dan ook ziekten opsporen, nog voor zich de traditionele symptomen voordoen. Dat is een belangrijke stap voorwaarts. Zodra zich immers bij een chronische ziekte als kanker symptomen voordoen, is het vaak al te laat. Gedigitaliseerde testfilters

Hoe gaat een vegatest in de praktijk nu in zijn werk? Stel, u hebt al geruime tijd last van 'vage klachten' als vermoeidheid en stress. U besluit een vegatest te laten verrichten. Eerst worden de energiefrequenties van uw organen stuk voor stuk getest. Dit gebeurt met behulp van een serie testfilters, waarin homeopathische oplossingen zitten van gezonde organen, die dus een 'gezonde' elektromagnetische lading bezitten. Deze ampullen zijn gedigitaliseerd en opgeslagen in een computerprogramma, welke aangesloten is op het vegatestapparaat. Ook u wordt via twee uit de vegatest komende elektroden in dit circuit opgenomen. Een van die elektroden houdt u, in uw linker- of rechterhand. Met de andere elektrode, die een stompe punt heeft, drukt de onderzoeker op het zogenaamde allergiepunt van uw rechterhand. Het allergiepunt is een acupunctuurpunt dat zich op de middelvinger bevindt. Het is de zgn. poort tot het lichaam en het vertegenwoordigt het hele organisme. Nu wordt bijvoorbeeld de ampul met een verdunning van het slijmvlies van de voorhoofdsholte op het circuit aangesloten. Als de onderzoeker nu de elektrode op het allergiepunt drukt, wordt de allergiefrequentie van uw voorhoofdsholte vergeleken met die testfrequentie. Zijn beide frequenties gelijk, dan is er niets aan de hand. Is er verschil, dan is er een stoornis in uw voorhoofdsholte geconstateerd. Op deze manier kunnen alle organen en weefsels worden afgewerkt.


Wat is de oorzaak? 

Als de onderzoeker eenmaal weet welke organen gestoord zijn, gaat hij/zij na wat de oorzaak van die stoornissen is. Dat gebeurt door middel van weer andere ampullen. Daarin zitten oplossingen van allerlei stoffen die een dergelijke stoornis kunnen veroorzaken. Zoals o.a. testfrequenties van bacteriën, virussen, schimmels, allergieën, vitaminen tekorten en gifstoffen afkomstig van de industrie, zware metalen, conserveermiddelen enzovoort.  Met deze meetmethode als ondersteuning kan worden bekeken welke therapie passend is om uw klachten te verminderen.  Dit kan zijn met bloesemtherapie, ayurveda of  orthomoleculair therapie. Ook zal er gekeken worden naar andere passende mogelijkheden buiten de adviespraktijk. 

Mochten er bij u grotere verstoringen /aandoeningen aan het licht komen, dan zullen wij u doorverwijzen naar een desbetreffende passende andere discipline, zoals huisarts welke u kan doorverwijzen naar een evt. specialist of naar fysiotherapie, manueel therapie of osteopaat of psycholoog.